Verandering Leiden

Menselijk veranderen

Veranderingen in organisaties gaan over mensen: hun visie, ideeën, opvattingen, kennis, ervaring, werkzaamheden, gedrag, drijfveren, betrokkenheid en medewerking. Tussen het bedenken van de verandering en het uiteindelijke resultaat, zit een heel proces waarbij je met de medewerkers en de omgeving aan de slag gaat om zover te komen. Ik versterk dit proces door passende interventies op de menselijke kant van veranderen.

Van strategische visie naar dialoog en eigenaarschap

Binnen een verandertraject zijn altijd aannames. Deze verhelderen kan helpen bij het kiezen van de juiste werkwijze. Wat is de bril op de werkelijkheid en de visie op veranderen in het traject? En past dit bij het gewenste doel? Transparant in gesprek zijn met elkaar over de verandering en de betrokkenheid vergroten, op die manier ga je van strategische visie naar dialoog en eigenaarschap.

Ik gebruik vier ingangen om het verandertraject te versterken:

Concreet bied ik:

check 150Heldere communicatie bij elk verandertraject op organisatieniveau of op team/projectniveau

check 150Interim management bij verandering

check 150Begeleiding van teams in transitie

check 150Versterking van het management bij verandervraagstukken

check 150(Team)coaching bij stagnatie of belemmeringen

check 150Creatieve bijdragen aan elke fase in het traject

Monique Biemans

heeft ruim 15 jaar ervaring als strategisch manager en als senior adviseur in dienstverlenende organisaties in verandering

» lees meer
driehoek

Ik werk binnen de driehoek veranderen/communiceren/coachen. De drie benaderingen versterken elkaar. Bij elke opdracht neem ik alle kennis en ervaring uit deze invalshoeken mee. Dat kan ik in meerdere of mindere mate doen, in overleg met de opdrachtgever.

Kijk daarom ook eens wat ik doe op het gebied van communicatiestrategie en teamcoachen.

Wil je van gedachten wisselen of heb je interesse in een vrijblijvend gesprek voor inspiratie? Neem contact met me op!