Team: coachen en leren

Wat wil je bereiken?

• met een team starten • een concreet probleem in de samenwerking aanpakken • helder krijgen waar het stagneert • 'smoel en doel' geven aan een team of afdeling • conflicten bespreekbaar maken • gaan van een goed team naar een topteam • een team begeleiden op weg naar zelforganisatie • bereiken van een stevige positie van het team in de organisatie • teams laten bijdragen aan een organisatieverandering

Met teamcoaching versterk je teams, en daarmee versterk je ook de onderlinge communicatie en het veranderproces in de organisatie.

Wat kan ik je bieden?

Teamcoaching door Monique Biemans is:

  • gericht op het bereiken van de doelen van team en organisatie
  • teams en medewerkers daarbinnen de regie laten nemen (eigenaarschap)
  • bespreekbaar maken van, en aanspreken op gedrag en onderliggende opvattingen en motieven
  • oplossingsgericht denken en handelen
  • met oog voor de context van de organisatie en omgeving

Teamcoaching zet ik in vanuit mijn rol als interim manager, of via externe inhuur op projectbasis.

Denk bijvoorbeeld aan...

check 150Coachend interim management bij organisaties in verandering

check 150Trainingen communicatie (incompany)

check 150Coachsessie(s) met teams in een afgebakend traject

check 150Analyse/diagnose teamfunctioneren met stappenplan

check 150'Second opinion' of 'frisse blik' voor managers

check 150Executive coaching op gebied van teammanagement

check 150Maatwerk op basis van een concrete vraag

Monique Biemans

heeft ruim tien jaar ervaring met het coachen van teams in dienstverlenende organisaties in verandering

» lees meer
driehoek

Ik werk binnen de driehoek veranderen/communiceren/coachen. De drie benaderingen versterken elkaar. Bij elke opdracht neem ik alle kennis en ervaring uit deze invalshoeken mee. Dat kan ik in meerdere of mindere mate doen, in overleg met de opdrachtgever.

Kijk daarom ook eens wat ik doe op het gebied van verandermanagement en communicatiestrategie.

Wil je van gedachten wisselen of heb je interesse in een vrijblijvend gesprek voor inspiratie? Neem contact met me op!