‘Ja, we snappen het’, zegt het team. En ze gaan door naar het volgende onderwerp.

Ik kijk rond. Het zit mij niet lekker. Ze hebben waarschijnlijk gelijk, dat ze het snappen. Het zijn slimme mensen; ze begrijpen heus waar het over gaat. Een teamlid vertelde wat haar dwars zit. Ze hebben geluisterd en doorgevraagd. Ze hebben gezegd dat ze het snappen. En ze zijn doorgegaan met het overleg.

Ik besluit in te breken. Dat stoort, maar ik denk dat hier iets te winnen is.

‘Hebben jullie écht gehoord wat er is gezegd?’, vraag ik. Er volgt een gesprek over luisteren op verschillende niveaus. Ik schets een model over luisteren met je verstand, en met je emoties. We bespreken wat er is gezegd op de verschillende niveaus, en of ze samen de juiste conclusies hebben getrokken uit het gesprek.

Het blijkt dat er winst te halen is op het luisteren naar de emoties. Het team spreekt af hoe ze hier mee om willen gaan. Het moet wel werkbaar zijn, en bijdragen aan de resultaten van het overleg.

Een paar weken later zie ik ze weer. Het lijkt wel een ander team. Ze bewaken zelf het luisteren met verstand en naar emotie. Alles komt aan bod, en de voortgang blijft in het overleg. Wat 1 kleine interventie al op kan leveren. Zoals gezegd, het zijn slimme mensen, dus ze begrijpen waar het over gaat.