‘Als we zo doorgaan, gaan we ons doel niet halen’, zegt de medewerker.

En ik leun achterover, want mijn doel is gehaald.

Ik begeleid dit team naar zelforganisatie. Dat was helemaal nieuw voor dit team. Wat ze kenden was een duidelijke hiërarchie: de manager vertelde wat de bedoeling was, en het team voerde dit uit. Het team wilde wel meer zelf aan zet zijn, maar wist niet hoe dit aan te pakken. Daarom vroegen ze mij om hen te begeleiden.

En een van de eerste dingen die een team dan te leren heeft, is focus. Waar zijn ze heen op weg? Wat is het doel? En hebben ze dat steeds helder voor ogen?

Er is immers geen manager meer die dit steeds voor ze in de gaten houdt. Ze moeten dit zelf bewaken.

De vraag die ik ze dan ook regelmatig stel: ‘hoe jullie nu bezig zijn, gaan jullie zo je doel halen?’.

Een vraag die ze uit de inhoud haalt, en laat nadenken over de manier waarop ze samenwerken. En of die samenwerking nog wel doelgericht is, op dat moment.

Zo lang ik ze die vraag moet stellen, is het team op dat punt nog niet zelforganiserend. Maar op het moment dat ik hoor dat ze zelf die vraag gaan stellen, is een belangrijke mijlpaal bereikt. Punt voor het team.